De Kunstcoöperatie – vervolg

Hoe het werkt en hoe je meedoet

De Kunstcoöperatie is een samenwerkingsverband tussen actieve scheppende kunstenaars en financiële ondersteuners dat de kunstenaars helpt bij het tot stand komen, uitvoeren en organiseren van kunstwerken en kunstprojecten. Een gemeenschap van talent en middelen ter facilitering van de kunsten. 

Het fundamentele verschil met een stichting of crowdfunding is de blijvende verbinding tussen makers en gevers.

De Kunstcoöperatie wil graag bouwen. Meer kunstenaars enthousiasmeren die gaan deelnemen aan deze community en meer mensen of bedrijven vinden die graag willen bijdragen aan het ontstaan van beeldend werk, muziek of dans(-voorstellingen). Het gaat erom om met elkaar te ondernemen en van elkaar te leren. Zo maken en onderhouden we samen een bestaanswaarborg voor kunstenaars.


HOE WERKT HET?

 1. Er zijn 3 soorten potentiële deelnemers/ leden: A-leden of makers van kunstwerken, B-leden of particuliere financiële ondersteuners en C-leden of bedrijven die instappen om de financiële gezondheid van De Kunstcoöperatie te waarborgen. 
 2. De eerste bijdrage om lid te kunnen worden is 10 euro voor particulieren en 100 euro voor bedrijven. 
 3. De kunstenaars geven inzage in wat hun materiële en financiële noden via een bericht of nieuwsbrief aan hun eigen ondersteunende netwerk binnen De Kunstcoöperatie.
 4. De deelnemers doen een bijdrage, als ze middelen beschikbaar kunnen stellen. De hoogte van een nieuwe inleg (een veelvoud van 10 euro) is aan de deelnemer zelf. 
 5. B- en C-leden/ deelnemers ondersteunen zo het werk, artistiek leven of een specifiek project van de kunstenaar (het A-lid) en worden tevens certificaathouder en mede-eigenaar van deze kunstonderneming.
 6. Kunstenaars betrekken de deelnemers actief bij recente ontwikkelingen en geven regelmatig een update over de voortgang van hun werk en aankomende uitvoeringen/tentoonstellingen.  
 7. Tenminste 1 x per jaar organiseren we (naast de ‘verplichte algemene ledenvergadering) een bijeenkomst voor alle betrokken deelnemers en ‘makers’. 
 8. De Kunstcoöperatie kent een bestuur dat op dit moment bestaat uit: Jantien Kahn, Reinoud van Bemmelen en Jessie Ehlhart.


Het zou geweldig zijn als je wilt instappen als ondersteuner van mijn werk en ons netwerk. Dat kan met een bijdrage vanaf 10 euro!


WIE KUNNEN MEEDOEN?

 • Kunstenaars die graag deel willen uitmaken van deze community om van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen om zo vanuit De Kunstcoöperatie hun eigen ondersteunende netwerk te bouwen. Als geïnteresseerde kunstenaar meld je je aan bij ons, maken we kennis en kijken we of dit initiatief bij jou en ons past. Dan kan je instappen als zogenaamd A-lid. 
 • Particulieren die nu, af en toe of in de nabije toekomst beschikking hebben over geld dat ze graag zouden willen inzetten voor de voortgang van mijn werk in het bijzonder of de kunsten in het algemeen. Iedereen die €10,- of een veelvoud daarvan overmaakt kan meteen B-lid worden. 
 • Bedrijven die het een goed idee vinden om een deel van hun beschikbare middelen in kunst te investeren. Wanneer je geïnteresseerd bent met je bedrijf in te stappen, mail je ons en brengen we je aanvraag om C-lid te worden in bij het bestuur. 


Wil je meedoen, ga dan naar: