De Kunstcoöperatie

Headerfoto De Kunstcoöperatie; het plezier van maken, de vreugde van geven

De Kunstcoöperatie:
Het plezier van maken, de vreugd van geven.

De Kunstcoöperatie 2014 -2024

Het unieke initiatief van een Kunstcoöperatie is in 2014 ontstaan. 
Sinds mijn keuze voor het professioneel beeldhouwerschap in 2003 had ik, naast het maken en exposeren van mijn beelden, altijd nog ‘bijbaantjes’; van Bever en Body Shop tot het geven van beeldhouwcursussen en het runnen van De Beeldhouwwinkel in Amsterdam (samen met Jessie Ehlhart). In 2013 zette ik de stap naar full time autonoom beeldhouwerschap.

Aan het begin van 2014 keek ik met Reinoud van Bemmelen (o.a. oprichter van De Beeldhouwwinkel C.V.) terug op het eerste jaar van volledige zelfstandigheid met betrekking tot mijn werk en inkomen. Tot mijn vreugd kon ik zeggen dat ik als full time autonoom beeldhouwer in mijn levensonderhoud kon voorzien. Echter, voor de aanschaf van materiaal en gereedschap en een Artist in Residency in Bretagne had ik geen middelen. Ik voelde me overtuigd van mijn werk- en levenskeuze en zei: ‘Ik heb een vak en ik werk hard, maar er wordt niet altijd ‘op tijd’ een beeldhouwwerk aangekocht.’ Ofwel: de waarde van een beeldhouwwerk komt niet met de regelmaat van een salaris vrij en tot mijn beschikking. In reactie daarop kwam Reinoud met het idee van een ‘coöperatie rondom mijn werk’. 

‘Geld van anderen vragen om te kunnen doen wat voor mij belangrijk is en om van te kunnen leven’, dat was voor mij geen ‘gemakkelijke oplossing’. Van jongs af aan is (financiële) onafhankelijkheid voor mij belangrijk, met name als het gaat om de realisatie van wezenlijke inhouden en wensen. Maar het idee van een ‘coöperatie’ berustte op pijlers, die het voor mij mogelijk maakten om in dit diepe te springen. De eerste pijler: tegenover het ingelegde geld staat de waarde van de beelden die ik (m.b.v. dat geld) maak. De tweede pijler: de grondgedachte is dat een ander middelen inlegt die in zijn of haar eigen leven niet direct benut worden. 
In de afgelopen 10 jaar heeft zich een groep van zo’n 26 deelnemers, ‘participanten aan mijn werk’, gevormd. Mede dankzij deze ‘Kunstcoöperatie’ heb ik deel kunnen nemen aan diverse (buitenlandse) tentoonstellingen, werkprojecten en kon ik ook in de Covid-jaren blijven creëren. 

Sinds het begin van dit jaar heb ik samen met Jessie Ehlhart en Reinoud van Bemmelen gewerkt aan de realisatie van een officiële coöperatieve onderneming waar zowel mensen die kunst maken als particulieren en bedrijven die dat graag financieel willen ondersteunen, elkaar ontmoeten. Inmiddels is ‘De Kunstcoöperatie’ een feit!

Daarmee is er een kunstzinnige bedrijvigheid ontstaan van een geheel nieuwe soort. Een organisatie van talent en middelen ter facilitering van de kunsten.