Biografie

Jantien Kahn (1972) is steenbeeldhouwer en woont werkt in Amsterdam en Bretagne (Frankrijk). Haar Bretonse atelier is genesteld tussen land en zee in één van de schuren van een voormalige boerderij. Sinds 2004 brengt Jantien regelmatig tijd door in de Côtes d’Armor (Bretagne). De landschappen en de Bretonse kustlijn vormen een bron van inspiratie voor haar sculpturale werk. Na een Artist in Residency in deze regio in 2014 besluit Jantien zonder aarzelen haar atelier van Amsterdam naar het Bretonse platteland te verplaatsen.

Parallel aan haar studie Creatieve Therapie (1996-2000) volgde zij lessen bij de Nederlandse beeldhouwers Cissy van der Wel, Adriaan Seelen en Gerard van Rooij. In 2003 besloot zij van het beeldhouwen haar vak te maken en sinds 2013 is Jantien full time beeldhouwer. Regelmatig neemt zij deel aan exposities in binnen- en buitenland. In 2016, 2018 en 2020 werd haar werk geselecteerd voor deelname aan een prestigieuze, exclusief aan steenbeeldhouwkunst gewijde tentoonstelling in Engeland. De beelden van Jantien Kahn zijn opgenomen in particuliere collecties in Nederland, Engeland en Frankrijk.

De keuze van de steen is cruciaal voor de voortzetting en het doel van het werk. Een ader, een fossiel, een bijzondere onregelmatigheid elke ruwheid is het begin van een dialoog die het verlangen naar vormgeving creëert. Het verfijnde beitel- en polijstwerk op elk van de sculpturen van Jantien Kahn werkt zij nauwgezet met de hand af. Jantien bewerkt op zorgvuldige wijze de oppervlakten van haar sculpturen en legt de bijzondere structuren en kleuren in de steen bloot. Ze is in staat om de ontzagwekkende eigenschappen van de steen naar voren te brengen, hardheid te verbinden met zachtheid en het verborgene te bevrijden.

Tekenen van de tijd

’Tekenen van de tijd, groei en verlies’ vormen een centraal thema in mijn werk. Op zeer abstracte wijze vertellen mijn beelden over de opeenvolging van generaties en de verbondenheid tussen verleden, heden en toekomst. De cyclische bewegingen in de natuur, zoals aanwezig in de seizoenen en de getijdenwerking van de zee, zijn voor mij een belangrijke bron van inspiratie.

Ik heb altijd een diepe fascinatie en voorliefde voor stenen gehad; de oudheid en schoonheid ervan. In steen liggen de sporen van een lang verleden besloten. Dit ruwe materiaal heeft een eigen tempo en laat zich maar tot op zekere hoogte dwingen door tijd en de hand die haar bewerkt. Dit tempo komt perfect overeen met mijn ritme en de rust en vastberadenheid die nodig zijn voor mijn werk.’

 Altijd aanwezig is de spanning van het
naar buiten brengen wat van binnen zit,
vrij te maken wat verborgen is,
hardheid met zachtheid en kracht met kwetsbaarheid te verbinden.

ACHTERGROND: video over Jantien Kahn